Cơm trắng đậu hủ Tứ Xuyên

Cơm trắng đậu hủ Tứ Xuyên
14 & 15
79.000 ₫

Cơm trắng đậu hủ Tứ Xuyên 

Mặn: 79.000 VNĐ

Chay: 69.000 VNĐ