Bánh xếp hấp nhân chay

Bánh xếp hấp nhân chay
7 & 8
79.000 ₫

Bánh xếp hấp nhân chay

5 Viên: 79.000 VNĐ

7 Viên: 99.000 VNĐ