Nem Sài Gòn ( Chả giò kiểu Hà Nội)

Nem Sài Gòn ( Chả giò kiểu Hà Nội)
80
50.000 ₫

Nem Sài Gòn ( Chả giò kiểu Hà Nội)

2 Cái: 50.000 VNĐ

3 Cái: 72.000 VNĐ

4 Cái: 85.000 VNĐ